VỀ NAM VIỆT

Nam Việt đang sở hữu những chương trình giảng dạy KỸ NĂNG SỐNG dành cho các bạn nhỏ MẦM NON, các bạn học sinh TIỂU HỌC và TRUNG HỌC CƠ SỞ. Có 2 hình thức dạy học chính: trực tiếp tại trung tâm và tại các trường liên kết trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Với phương châm “Kỹ năng của học sinh – trách nhiệm của chúng tôi”, Nam Việt mong muốn đem lại những kỹ năng chuyên sâu làm hành trang cho các bạn học sinh, có khả năng ứng dụng hiệu quả vào học tập và sinh hoạt cuộc sống.

CHI TIẾT

BÀI VIẾT NỔI BẬT